چسب کاشی

چسب پارس 5555

چسب پارس 5555 مخصوص صنایع کفش و سراجی تزئینات ساختمانی که برای چسباندن انواع پارچه استفاده میشود

چسب صحافی 50 شرکت پارس

چسب صحافی 50 شرکت پارس
تضمین کار خوب بوسیله مصرف چسب مرغوب

چسب يونوليت

مخصوص چسباندن یونولیت به یونولیت است

چسب صنعتي ٨٨٨٨ مخصوص كفپوش پاركت

مخصوص چسباندن پارچه ، چرم ، اسفنج و …..

چسب كاشي شيمي ساختمان

چسب كاشي شيمي ساختمان

چسب بتن sa12

چسبی قوی و چسبنده برای تعمیرات و آببندی

چسب كاشي ساروج

چسب بتن سفیر

چسب ١/٢/٣ ميتر ترك و ميتر اپل