دوغ اب اماده

مخصوص درز كاشي سنگ

جهت بازسازی و بند کشی کاشی و سرامیک و سند

عایق رطوبتي الكاور

براي ابندي درز كاشي وسراميك

مخصوص اب بندي

پودر ژيكابام عايق رطوبتي بسيار قوي براي پشت بام